tools

מרכז סליקה בנקאי

השלב הבא הוא לשדר את הקובץ המכיל את פירוטי ההפקדות והתשלומים עבור העובדים לכלל חברות הביטוח, אנחנו משדרים אותו לסליקה בנקאית, באמצעותה נוכל להיות בטוחים בתהליך הפקדות הכספים לחברות הביטוח המתאימות, בצורה יעילה בטוחה ומהירה.